About

I’m a 27 year old from Stockholm, living in Brooklyn, NYC, with my American husband. On this blog I’ll share my thoughts on the culture clashes we face – insights in everyday life with an American, why women are so much smarter than men, and probably posts about my interests, such as fashion, fitness, traveling and food. Also pondering the question, which is really better – Sweden or USA?

Jag är en 27-åring från Stockholm som bor i Brooklyn, NYC, med min amerikanska man. Här kommer jag dela med mig av vilka kulturkrockar vi möter, inblickar i vardagslivet med en amerikan, varför kvinnor är så mycket smartare än män, och antagligen en del om mina intressen, som mode, träning, resor och mat. Jag grubblar också över den eviga frågan, vilket är egentligen bäst – Sverige eller USA?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s